Přejít k hlavnímu obsahu

Získejte novinky

Tímto, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, uděluji svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů společností DC VISION, s.r.o., IČO: 25366254, se sídlem v Opavě, za účelem zařazení do databáze a pro další reklamní a marketingové účely, tj. zejména nabízení služeb nebo zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to až do data odvolání tohoto souhlasu.

Udělení vašeho souhlasu je dobrovolné a můžete je kdykoliv odvolat. Zjistíte-li, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, v takovém případě zašlete žádost o nápravu neprodleně na info@dcvision.cz.

© 2017 DC VISION, s.r.o.